Rosalie VAN RIJK

CEO, RosaVie (Behoud van Human Capital in veranderende organisaties), Director MKBase (Succesvolle overnames in het MKB), Transeo Board Member, The Netherlands